Warsztaty zarządzania czasem i tworzenia nawyków

329.00

(pakiet 4 zajęć)

Opis

Warsztaty nauczające umiejętności planowania czasu i kontroli aktualnych zajęć.

Nauka umiejętności określania i wyznaczania Celów oraz kształtowania i powtarzania prawidłowych Zachowań a także Efektywnych Czynności w codziennym życiu młodego sportowca.

Nauka budowania samodyscypliny i wykorzystywania maksymalnego potencjału zawodnika w trakcie i poza treningami.